Twardość wody

Wielu na skład wody w swoich mieszkaniach nie zwraca uwagi, co jest oczywiście sporym błędem. Warto odnieść się tutaj do tego, że niemal w całej Polsce występuje woda twarda lub bardzo twarda. Co to oznacza dla nas w praktyce? Przede wszystkim to, że taka woda ma nieprzyjemny zapach. Nie możemy jednak zapomnieć tu też i o tym, że taka woda bardzo źle oddziałuje na wszelkie urządzenia AGD, a więc na przykład pralki. Zawiera ona w sobie bowiem krzemiany wapnia i inne składniki, które sprawiają, że w rurach i różnych urządzeniach sanitarnych gromadzi się osad zwany też kamieniem. Jest to na tyle szkodliwe, że znacznie skraca żywotność danych urządzeń, co naraża nas też na dodatkowe koszta ich naprawy czy tym bardziej wymiany.

Skale twardości

Na świecie obowiązuje kilka skal twardości wody. W przypadku naszego kraju najczęściej określa się jej twardość skalą niemiecką (°dH). Opiera się ona na ilości tlenku i węglanu wapnia w jednym litrze wody. Posługując się tą skalą wyróżniamy:

– wodę bardzo miękką: od 0 do 3 °dH,
– wodę miękką: od 4 do 7 °dH,
– wodę średnio twardą: od 8 do 14 °dH,
– wodę twardą: od 15 do 21 °dH,
– wodę bardzo twardą: 22 do 30 °dH.

Przeciwdziałanie twardości wody

Jako że twarda woda działa bardzo niekorzystnie, trzeba pamiętać o tym, że można temu procesowi przeciwdziałać. Jest to dość proste i co ważne tanie, bo poza jednorazowym wydatkiem związanym z zakupem zmiękczacza wody, miesięczne wydatki z tego tytułu nie generują więcej niż kilkadziesiąt czy nawet kilkanaście złotych.